2021.GODINA

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU.

2020. GODINA

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

II. IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

I. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2020.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2020.I 2021.

I. IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.

2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

2018.

2017.

2016.

2015.