Ordinacija za dentalnu zdravstvenu zaštitu za hitne pacijente
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica , Trg Tomislava Bardeka 10

 

Radno vrijeme: Nedjeljom od 09,00 do 11,00 sati
Broj telefona: 048 279 620
Raspored rada

 

PROTOKOL UVOĐENJA PACIJENTA U ZGRADU:

 • radno vrijeme ordinacije hitne medicine je od 9:00 do 11:00 sati nedjeljom (osim na Božić i Uskrs, Sve svete),
 • zgrada Doma zdravlja će biti zaključana čitavo vrijeme,
 • po dolasku pred Dom zdravlja, pacijenti trebaju nazvati ordinaciju na broj 048 279 620, a isti će biti napisan i na ulaznim vratima (glavni ulaz),
 • trijaža će se obaviti telefonski – u zgradu se uvode samo hitni neodgodivi pacijenti (oteklina, intenzivna akutna bol), uz maloljetnike je dozvoljena jedna osoba u pratnji,
 • medicinska sestra se spušta pred glavni ulaz, otključava ulazna vrata i u zgradu pušta pacijenta te ponovno zaključava vrata,
 • pacijent u pratnji medicinske sestre dolazi u ordinaciju hitne dentalne medicine,
 • po završetku zahvata, medicinska sestra prati pacijenta do ulaznih vrata zgrade te ga pušta van.

PROTOKOL PRIMANJA PACIJENTA U ORDINACIJU:

 • pacijente se zamoli da daju zdravstvenu iskaznicu na uvid,
 • na web stranici HZZO-a provjerava se ima li pacijent trenutno važeće zdravstveno osiguranje preko MBO-a (http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm),
 • u listu obavljenih pacijenata upisuju se sljedeći podaci: ime i prezime pacijenta, datum rođenja, mjesto stanovanja, MBO, obavljeni zahvat i potpis dežurnog liječnika,
 • ukoliko pacijent nema važeće osnovno zdravstveno osiguranje, pacijentu se izdaje račun prema posebnom cjeniku zahvata za ordinaciju hitne dentalne medicine,
 • Europske zdravstvene iskaznice i Bolesnički listovi u posebnom dežurstvu se ne priznaju zbog toga što je dežurstvo financirano iz proračuna Županije, a ne HZZO-a te predstavlja nadstandard, pa se osobama sa Europskim zdravstvenim iskaznicama izdaje račun prema posebnom cjeniku zahvata za ordinaciju hitne dentalne medicine,
 • prije nego što se krene sa zahvatom, pacijentu je obavezno dati popuniti Upitnik o zdravlju te Suglasnost o zahvatu,
 • ukoliko je potrebno prepisati antibiotik piše se ručno tzv. „sivi recept“, a antibiotici se na „dug“ mogu preuzeti u dežurnoj ljekarni.