Telemedicina, Ispostava Đurđevac, Trg Svetog Jurja 14

broj info telefona: 091 466 1838 (ponedjeljak – petak od 13:00 do 14:00)