Telemedicina, Ispostava Đurđevac, Trg Svetog Jurja 14

Telemedicinske usluge:

  • Holter tlaka,
  • Holter EKG-a,
  • 12-kanalni EKG i
  • Spirometrija

broj info telefona: 091 466 1838 (ponedjeljak – petak od 14:00 do 15:00)