Ispostava Koprivnica


1. Tim opće/obiteljske medicine u Goli, Pavleka Miškine 1
nositelj tima: Jasmina Ilić dr.med.spec.
medicinska sestra: Tanja Kranjec Lončarić
telefon: 048 833 002
e-mail: gola-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 033
radno vrijeme: od 11.04. 2023. radi dr. Jasmina Ilić prema promijenjenom rasporedu:
utorak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -13:30  ( kućne posjete od 13:30 do 14:30 )
ponedjeljak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 19:30  ( kućne posjete od 19:30 do 20:30 )
–>Doktorica na bolovanju od 07.06.2024. , medicinska sestra Tanja Kranjec Lončarić u ordinaciji. Zamjena Dr. Ana Kamber , Molve. Molimo Vas da se javite sestri prije dolaska u ordinaciju. Zamjene on-line bit će Dr. Darko Kljajić u srijedu 12.6.2024. i Dr. Karla Leško on-line u četvrtak 13.6.2024.

2. Tim opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2
nositelj tima: Dorotea Bardek, dr.med.
medicinska sestra: Ksenija Ritoša
telefon: 048 832 265
e-mail: dorotea.bardek@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 034
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od 16:30 do 17:00)
–>godišnji odmor 12.06. – 14.06.2024., zamjena tim Glogovac. Molimo sve pacijente obaveznu najavu putem telefoma prije dolaska.

3. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Koprivnička 2
nositelj tima: Sanja Horvat, dr.med.spec.
medicinska sestra: Silvija Posavec
telefon: 048 637 177
e-mail: glogovac-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 035
Stanka za medicinsku sestru o ordinaciji:
Jutarnja smjena- dnevni odmor od 10:30 do 11:00
poslijepodnevna smjena – dnevni odmor od 16:30 do 17:00
–>Dr. Horvat – bolovanje , Dr. Katar i med. sestra biti će u ordinaciji
Tim Glogovac godišnji odmor od 17.06. do 21.06.2024., zamjena tim Novigrad Podravski. Utorak 18.06.- prijepodne i četvrtak 20.06. poslijepodne tim iz Novigrada Podravskog dolazi u amb. Glogovac

–>raspored radapoveznica

4. Tim opće/obiteljske medicine u Rasinji, Trg sv. Florijana 3
nositelj tima: Tim bez nositelja
medicinska sestra: Slavica Samoborec
telefon: 048 837 022
e-mail: rasinja-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 036
radno vrijeme:
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od 16:30 do 17:00)
–>raspored radapoveznica

5. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Irena Celiščak Koštarić, dr.med.spec.
medicinska sestra: Antonia Tušek
telefon: 048 279 645, 048 279 646
e-mail: irena.celiscak@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 031
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

6. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec.
medicinska sestra: Dijana Vađunec
telefon: 048 279 645, 048 279 646
e-mail: ivana.karlovcan@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 052
radno vrijeme :
parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Godišnji odmor od 10.06. do 14.06.2024., zamjena je tim Dr. Irena Celišćak-Koštarić u suprotnoj smijeni. Molimo Vas da svoj dolazak najavite na brojeve telefona 048 279 645 ili 048 279 646  

7. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Tim bez nositelja
medicinska sestra: Žana Magdić
telefon: 048 279 659, 048 279 666
e-mail: tbn-kc@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 032
radno vrijeme :
–>raspored rada – poveznica
–>10.06.2024. Dr. Rahela Marija Jadan na bolovanju, zamjena je Dr. Luka Šimek. , med. sestra Žana biti će u ordinaciji.

8. Tim opće/obiteljske medicine u Đelekovcu,  Mihovila Pavleka Miškine 42
nositelj tima: Tim bez nositelja
medicinska sestra: Lucija Sremec
telefon: 048/834  006
e-mail: djelekovec-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 053
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Raspored radapoveznica

9. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Luka Šimek, dr.med.
medicinska sestra: Petra Bušić
telefon: 048 279 626
e-mail: luka.simek@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 058
radno vrijeme :
parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>godišnji odmor od 18.06.-21.06.2024., zamjena Dr. Rahela-Marija Jadan i Dr. Tomislav Šklebar iz ordinacije opće/obiteljske medicine TBN Koprivnica u smjeni po rasporedu.

Ispostava Križevci


10. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Miljenko Berc, dr.med.
medicinska sestra: Martina Barešić
telefon: 048 720 931
e-mail: miljenko.berc@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 037
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

11. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Helena Jovičić Karre, dr.med.
medicinska sestra: Monika Grivić
telefon – doktor: 048 720 925
telefon – sestra: 048 720 925
e-mail: helena.jovicic.karre@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 038
radno vrijeme :
parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Dr. Helena Jovičić Karre bolovanje 13.06.-14. 06. 2024., zamjena Dr. Miljenko Berc. Med. sestra bit će u ordinaciji,  molimo sve pacijente obaveznu najavu prije dolaska.

12. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Darko Kljajić dr.med.
medicinska sestra: Ema Kossi (zamjena Suzana Jagoić)
telefon: 048 720 926, 048 720 927
e-mail: tbn-kz@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 039
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

13. Tim opće/obiteljske medicine u Kalniku, Trg Stjepana Radića 13
nositelj tima: Ivanka Kotnik, dr.med.spec.
medicinska sestra: Milica Fagnjen
telefon: 048 857 094
e-mail: kalnik-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 040
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

14. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovnici, Donja Glogovnica 30
nositelj tima: Dubravka Maria Puljević, dr.med.
medicinska sestra: Martina Vrhovec Novotni
telefon: 048 697 358
e-mail: dubravka.puljevic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 041
radno vrijeme :
ponedjeljak, utorak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
srijeda, četvrtak,  poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Godišnji odmor od 03.06. do 21.06.2024., zamjena je tim opće medicine u Kalniku, Dr. Ivanka Kotnik.
Utorak i četvrtak prijepodne – Dr. Ivanka Kotnik i med. sestra Milica dolaze u ambulantu u Glogovnicu.

15. Tim opće/obiteljske medicine u Gregurovcu, Gregurovec 65A
nositelj tima: Issam Dbouk, dr.med.
medicinski sestra: Vesna Burdić
telefon: 048 850 177
e-mail: gregurovec-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 042
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

16. Tim opće/obiteljske medicine u Sv. Petru Orehovcu, Orehovec 2
nositelj tima: Tim bez nositelja.
medicinski sestra: Valentina Višak
telefon: 048 856 255 i 048 670 027
e-mail: orehovec-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 060
radno vrijeme :
ponedjeljak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak i srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Raspored rada – poveznica

Ispostava Đurđevac


17. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Dražena Španjić, dr.med.
medicinska sestra:  Marina Markov
telefon: 048 629 901
e-mail: drazena.spanjic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 045
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

18. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Safet Šaćirović dr. med.
medicinska sestra: Ana Sobota
telefon: 048 811 809
e-mail: safet.sacirovic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 046
radno vrijeme :
–>Raspored rada  – poveznica

19. Tim opće/obiteljske medicine u Kloštru Podravskom, 1. svibnja 9
nositelj tima: Monika Katalenić dr.med.
medicinska sestra: Ivana Pavunić
telefon: 048 816 232
e-mail: klostar-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 048
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -13:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 19:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
–>Dr. Monika Katalenić plaćeni dopust 12.06.-14. 06. 2024., zamjena Dr. Marta Trnski. Med. sestra bit će u ordinaciji,  molimo sve pacijente obaveznu najavu prije dolaska.

20. Tim opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, Ivana  Mažuranića 1
nositelj tima: Mirko Zdeličan, dr.med.
medicinska sestra: Kristina Đuričić
telefon: 048 819 055
e-mail: sesvete-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 049
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

21. Tim opće/obiteljske medicine u Ferdinandovcu, Trg slobode 30
nositelj tima: Marta Trnski, dr.med.
medicinska sestra: Ana-Marija Molvarec Bezjak
telefon: 048 817 030
e-mail: ferdinandovac-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 050
radno vrijeme :
radno vrijeme : ponedjeljak, četvrtak , petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

22. Tim opće/obiteljske medicine u Molvama, Trg kralja Tomislava 29
nositelj tima: Ana Kamber, dr.med.
medicinska sestra: Tatjana Lovreković
telefon: 048 550 934
e-mail: molve-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 054
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
–>Dr. Ana Kamber plaćeni dopust 12. 06. – 14. 6.2024., zamjena Dr. Mirko Zdeličan. Med. sestra bit će u ordinaciji i molimo sve pacijente obaveznu najavu prije dolaska. Ordinacija će raditi po sljedećem rasporedu- srijeda 12.6.2024. prijepodne, četvrtak 13.6.2024. poslijepodne, petak 14.6.2024. prijepodne

23. Tim opće/obiteljske medicine u Virju, Đure Sudete 12
nositelj tima: Miran Huzjak, dr.med.
medicinska sestra: Valentina Kranjec Bukovčan
telefon: 048 550 932
e-mail: virje-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 013
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)