Ispostava Koprivnica

1. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Ana Posavec Andrić, dr.med.spec
    medicinska sestra: Martina Ivšak
    telefon: 048 279 628, 048 279 629
2. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Sonja Orban Androtić, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Štimac
    telefon: 048 279 625, 048 279 624

3. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Jelena Galović, dr.med.
    medicinska sestra: Spomenka Mikulić
    telefon: 048 279 625, 048 279 624

4. Tim opće/obiteljske medicine u Goli, Pavleka Miškine 1
    nositelj tima: Tim bez nositelja
    medicinska sestra: Marina Horvat
    telefon: 048 833 002

5. Tim opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2
    nositelj tima: Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Andreja Žibreg
    telefon: 048 832 265
6. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Koprivnička 2
    nositelj tima: Sanja Horvat, dr.med.
    medicinska sestra: Ksenija Ritoša
    telefon: 048 637 177
7. Tim opće/obiteljske medicine u Rasinji, Trg sv. Florijana 3
    nositelj tima: Tea Čuti, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Samoborec
    telefon: 048 837 022

Ispostava Križevci


8. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Miljenko Berc, dr.med.
    medicinska sestra: Martina Barešić
    telefon: 048 720 931
9. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Helena Jovičić Karre, dr.med.
    medicinska sestra: Jadranka Čiček
    telefon: 048 720 924
10. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Ivanka Došlić, dr.med.
    medicinska sestra: Marica Sokač
    telefon: 048 720 920
11.Tim opće/obiteljske medicine u Kalniku, Trg Stjepana Radića 13
   nositelj tima: Silvija Hnojčik
    medicinska sestra: Milica Fagnjen
    telefon: 048 857 094
12. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovnici, Donja Glogovnica 30
    nositelj tima: Dubravka Maria Puljević, dr.med.
    medicinski tehničar: Tomislav Sokač
    telefon: 048 697 358

Ispostava Đurđevac


13.  Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    nositelj tima: Larysa Yapparava dr.med.
    medicinska sestra: Đurđica Picek
    telefon: 048 811 111
14. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    nositelj tima: Dančo Arsov dr.med.
    medicinska sestra: Valentina Toth
    telefon: 048 629 901
15. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    nositelj tima: Jurica Vidović dr.med.
    medicinska sestra: Ana Sobota
    telefon: 048 811 809
16. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
   nositelj tima: Marijana Boček, dr.med.
    medicinska sestra: Ana Novogradec
    telefon: 048 813 854

17. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 3
    nositelj tima: Tamara Ćućić, dr.med.
    medicinska sestra: Lidija Fuček Preradović
    telefon: 048 811 162

18. Tim opće/obiteljske medicine u Kloštru Podravskom, 1. svibnja 9
   nositelj tima: Tim bez nositelja
    medicinska sestra: Ivana Pavunić
    telefon: 048 816 232
19. Tim opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, Ivana Mažuranića 1
    nositelj tima: Tim bez nositelja
    medicinska sestra: Kristina Đuričić
    telefon: 048 819 055
20. Tim opće/obiteljske medicine u Ferdinandovcu, Trg slobode 12
    nositelj tima: Filip Ivančan, dr.med.
   medicinska sestra: Ana Marija Molvarec
    telefon: 048 817 030