Ispostava Koprivnica


1. Tim opće/obiteljske medicine u Goli, Pavleka Miškine 1
nositelj tima: Tim bez nositelja.
medicinska sestra: Tanja Kranjec
telefon: 048 833 002
e-mail: gola-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 033
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -13:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 19:30 (dnevni odmor od 16:30 do 17:00)
raspored rada Veljača – poveznica

2. Tim opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2
nositelj tima: Dorotea Bardek, dr.med.
medicinska sestra: Andreja Žibreg
telefon: 048 832 265
e-mail: dorotea.bardek@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 034
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od 16:30 do 17:00)

3. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Koprivnička 2
nositelj tima: Sanja Horvat, dr.med.
medicinska sestra: Ksenija Ritoša
telefon: 048 637 177
e-mail: glogovac-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 035
raspored rada – poveznica

4. Tim opće/obiteljske medicine u Rasinji, Trg sv. Florijana 3
nositelj tima: Tea Zdunić dr.med.
medicinska sestra: Slavica Samoborec
telefon: 048 837 022
e-mail: tea.zdunic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 036
radno vrijeme:
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od 16:30 do 17:00)

5. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Irena Celiščak Koštarić, dr.med.spec.
medicinska sestra: Antonija Tušek
telefon: 048 279 645, 048 279 646
e-mail: irena.celiscak@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 031
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

6. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec.
medicinska sestra: Dijana Vađunec
telefon: 048 279 645, 048 279 646
e-mail: ivana.karlovcan@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 052
radno vrijeme :
parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

7. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Tim bez nositelja
medicinska sestra: Žana Magdić
telefon: 048 279 659, 048 279 666
e-mail: tbn-kc@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 032
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

8. Tim opće/obiteljske medicine u Đelekovcu,  Mihovila Pavleka Miškine 42
nositelj tima: Tihana Kuljiš,  dr.med.
medicinska sestra: Lucija Sremec
telefon: 048/834  006
e-mail: tihana.kuljis@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 053
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

Ispostava Križevci


9. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Miljenko Berc, dr.med.
medicinska sestra: Martina Barešić
telefon: 048 720 931
e-mail: miljenko.berc@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 037
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
Zbog odlaska liječnika na edukaciju, 3.2.2023. pacijente će zbrinjavati u suprotnoj smjeni Dr.Helena Jovičić Karre, medicinska sestra Martina Barešić u ordinaciji.

10. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Helena Jovičić Karre, dr.med.
medicinska sestra: Monika Grivić
telefon – doktor: 048 720 925
telefon – sestra: 048 720 925
e-mail: helena.jovicic.karre@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 038
radno vrijeme :
parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

11. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: tim bez nositelja
medicinska sestra: Kolarić Jelena
telefon – doktor: 048 720 927
telefon – sestra: 048 720 926
e-mail: silvija.hnojcik@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 039
radno vrijeme :
neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi , poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)
raspored rada – poveznica

12. Tim opće/obiteljske medicine u Kalniku, Trg Stjepana Radića 13
nositelj tima: Ivanka Kotnik, dr.med.spec.
medicinska sestra: Milica Fagnjen
telefon: 048 857 094
e-mail: kalnik-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 040
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

13. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovnici, Donja Glogovnica 30
nositelj tima: Dubravka Maria Puljević, dr.med.
medicinski tehničar: Martina Vrhovec Novotni
telefon: 048 697 358
e-mail: dubravka.puljevic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 041
radno vrijeme :
ponedjeljak, utorak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
srijeda, četvrtak,  poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

14. Tim opće/obiteljske medicine u Gregurovcu, Gregurovec 65A
nositelj tima: Issam Dbouk, dr.med.
medicinski sestra: Vesna Burdić
telefon: 048 850 177
e-mail: gregurovec-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 042
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

Ispostava Đurđevac


15. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Dražena Španjić, dr.med.
medicinska sestra:  Marina Markov
telefon: 048 629 901
e-mail: drazena.spanjic@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 045
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

16. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Tim bez nositelja.
medicinska sestra: Ana Sobota
telefon: 048 811 809
e-mail: lovro.horvat@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 046
radno vrijeme :
parne datume – prijepodnevna smjena od 07.00h do 13,30h ( vrijeme za kućne posjete od 13,30h do 14,30h)
neparne datume – poslijepodnevna smjena od 13,00h do19,30h ( vrijeme za kućne posjete od 19,30h do 20,30h)
Obavijest: zbog odlaska liječnika, pacijente će zbrinjavati Dr. Dražena Španjić. (2.2. i 3.2.2023.) u svojoj smjeni.
Molimo pacijente da se prije dolaska obavezno jave medicinskoj sestri Ana Sobota u ordinaciju! Hvala na razumijevanju.
–>Raspored rada – poveznica

17. Tim opće/obiteljske medicine u Kloštru Podravskom, 1. svibnja 9
nositelj tima: Tim bez nositelja.
medicinska sestra: Ivana Pavunić
telefon: 048 816 232
e-mail: klostar-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 048
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -13:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 19:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
Raspored rada – poveznica

18. Tim opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, Ivana  Mažuranića 1
nositelj tima: Mirko Zdeličan, dr.med.
medicinska sestra: Kristina Đuričić
telefon: 048 819 055
e-mail: sesvete-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 049
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

19. Tim opće/obiteljske medicine u Ferdinandovcu, Trg slobode 12
nositelj tima: Iva Vidović, dr.med.
medicinska sestra: Ana-Marija Molvarec Bezjak
telefon: 048 817 030
e-mail: ferdinandovac-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 050
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

20. Tim opće/obiteljske medicine u Molvama, Trg kralja Tomislava 29
nositelj tima: Lina Kupsjak, dr.med.
medicinska sestra: Tatjana Lovreković
telefon: 048 550 934
e-mail: molve-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 054
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)

21. Tim opće/obiteljske medicine u Virju, Đure Sudete 12
nositelj tima: Miran Huzjak, dr.med.
medicinska sestra: Valentina Kranjec Bukovčan
telefon: 048 550 932
e-mail: virje-opca@dzkkz.hr
broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 013
radno vrijeme :
utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor od  16:30 do 17:00)