1 Step 1
Anketa o zadovoljstvu pacijenata


U želji da Vam osiguramo što bolju kvalitetu liječenja, pripremili smo ovu anketu koja sadrži pitanja vezana uz Vaše iskustvo i zadovoljstvo pruženom zdravstvenom uslugom. Ako želite pridonijeti kvaliteti
liječenja, molimo Vas da svoja opažanja i iskustva tijekom boravka u ordinaciji/ambulanti izrazite odgovorima na pitanja u anketi. Molimo Vas da izdvojite malo vremena, i da označite po jedan od ponuđenih odgovora za svako pitanje, koji po Vašem mišljenju najbolje odgovara Vašem slučaju.
Anketa je anonimna i dobrovoljna.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Anketu popunjava
Dobna skupina kojoj pripadate
Spol
Stručna sprema
Zaposlen
Naziv ordinacije/ambulante
Koliko dugo ste čekali na termin pregledaAko je Vaš odgovor na pitanje = hitan prijem, molimo preskočite na pitanje broj 4.
Molimo Vas da na ljestvici od 1 do 5, gdje 1 označava potpuno nezadovoljstvo, a 5 potpuno zadovoljstvo, izrazite svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo
Dobivanje telefonske veze s ambulantom/ordinacijom
Čekanje na pregled u čekaonici je bilo u okviru mojih očekivanja
Osigurano je dovoljno vremena za razgovor s liječnikom
Liječnik/ca je pokazao/la interes i razumijevanje za moj zdravstveni problem
Liječnik/ca me informirao/la o mom zdravstvenom stanju
Objašnjeni su mi razlozi za tražene pretrage i planirane načine liječenja
Ocjena ostvarivanja svojeg prava na privatnost tijekom boravka u ordinaciji
Sposobnost liječnika/medicinske sestre/tehničara da prepozna prioritetne pacijente
Medicinska sestra/tehničar je pokazala/o interes i razumijevanje za moj zdravstveni problem
U kojoj ste mjeri zadovoljni higijenom prostora (ordinacije čekaonice, sanitarnog čvora)

Medicinsko - biokemijski laboratorij

Čekanje na laboratorijsku pretragu u čekaonici je bilo u okviru moji očekivanja
Zadovoljstvo pristupom i načinom komunikacije laboratorijskog osoblja
Ocjena sigurnosti kod korištenja laboratorijske usluge
Zadovoljstvo vremenomn proteklim od davanja uzorka do izdavanja nalaza
Zadovoljstvo datim uputama koje ste dobili za prikupljanje uzorka van medicinsko biokemijskog laboratorija
Ocjena ostvarivanja prava na privatnost tijekom boravka u medicinsko biokemijskom laboratoriju
U kojoj ste mjeri zadovoljni higijenom prostora ( medicinsko biokemijskog laboratorija, čekaonice, sanitarnog čvora)
Jeste li upoznati s pravima pacijenata
Kome ćete se obratiti za zaštitu svojih prava
Kome ćete se obratiti za zaštitu svojih prava

Radiologija

Koliko dugo ste čekali na termin za radiološku pretragu?
Čekanje na radiološku pretragu u čekaonici je bilo u okviru mojih očekivanja
Zadovoljstvo pristupom i načinom komunikacije inženjera radiologije
Ukoliko ste imali kontakt s liječnikom/com, izrazite zadovoljstvo pristupom i načinom komunikacije liječnika/ce
Zadovoljstvo vremenom proteklim od učinjene pretrage do izdavanja nalaza
Zadovoljstvo uputama koje ste dobili za pripremu za radiološku pretragu
Ocjena ostvarivanja prava na privatnost tijekom provođenja radiološke pretrage
U kojoj ste mjeri zadovoljni higijenom prostora (čekaonice, prostora snimanja, sanitarnog čvora)
Jeste li dobili na potpis Obrazac informiranog pristanka na rizične postupke (radiološka pretraga s kontrastom?)
Jeste li upoznati s pravima pacijenata
Kome ćete se obratiti za zaštitu svojih prava
Zaštita osobnih podataka

Zahvaljujemo na suradnji !


Napomena: Vaša je anonimnost potpuno zajamčena, a podaci iz ove ankete
koristit će se isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene
zaštite i unaprjeđenja prava pacijenata.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right