Ravnatelj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

Mirjana Hanžeković, mag.oec.