Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Marina Jakšić, predsjednica
  2. Maja Dijanošić, članica
  3. Nikolina Stipić, članica
  4. Iva Škvorc – Pepelnik, članica

Na sjednici Upravnog vijeća može biti prisutna 1 osoba. O namjeri sudjelovanja osoba se treba javiti na boj telefona : 279 610.