Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Vesna Križan, predsjednica
  2. Nataša Pintić Pukec, član
  3. Iva Škvorc, član
  4. Mario Koprolčec, član
  5. Vesna Pal, član

Na sjednici Upravnog vijeća može biti prisutna 1 osoba. O namjeri sudjelovanja osoba se treba javiti na boj telefona : 279 610.