Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120116) i izjava predstavnika naručitelja, javni naručitelj Dom zdravlja Koprivnidko-križevačke Županije objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

I.

SINACO MUSIC d.o.o.

Vlasnik Mario Koprolčec

01. svibnja 21, Kloštar Podravski

OIB:46879626342

II.

Ovaj popis objavljuje se na intemetskoj stranici javnog naručitelja.