Potaknuti temom okruglog stola “Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja u obitelji” koji je organizirala udruga “Hera” iz Križevaca – http://udruga-hera.info/, željeli bismo skrenuti pozornost na načine postupanja u slučaju nasilja u obitelji kao i svakog drugog oblika nasilja. Zdravstvene ustanove mogu i moraju postupiti sukladno zakonu i zakonskim odredbama  po već donesenim protokolima :

Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji  ( na stranici 13. navedeni su postupci za zdravstvene radnike )

Protokol u slučaju seksulanog nasilja ( na stranici 21. navedeni su postupci za zdravstvene radnike )

Skrećemo Vam pozornost na odredbu  članka 8 . Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 137/09,  14/10,  60/10 ) gdje je navedeno da su zdravstveni radnici,  stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi,  obiteljske prevencije i zaštite,  odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama,  humanitarnim organizacijama,  udrugama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji, obvezni prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Zbog  nepoštivanja  navedenih zakonskih odredaba,  a u slučaju istražnog  postupka,  spomenutim Zakonom,  člankom 21. je određeno da će se novčanom kaznom u iznosu od najmanje  3.000  kuna kazniti osobe iz članka 8.  ovog  Zakona koje ne prijave policiji ili državnom odvjetništvu  počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznale obavljajući svoju djelatnost.

Također,  ukoliko dođete do saznanja i izvan Vašeg radnog mjesta o počinjenju bilo kakvog nasilja, molimo Vas da potencijalnoj žrtvi  pomognete savjetom  o mogućnosti zaštite njezinih  prava preko kontakata sa nadležnim službama i institucijama :

            –  SOS telefon za žrtve nasilja:  048/ 711-077

            –  Savjetovalište – pravno savjetovanje psihologinje i socijalne radnice: 048/271-335

            –  e-mail : info@udruga-hera.info

Brošura  o postupanju u slučaju nasilja u obitelji  ( s poveznicama na protokole o postupanju i na zakonske akte)