Specijalistička ordinacija ispostava Križevci:

  • OTORINOLARINGOLOGIJA- Liječnik opće/ obiteljske medicine naručuje putem E- liste tj. E -naručivanje te odabere ordinaciju i grad,
  • PSIHIJATRIJA – Dr. Sikavica, naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251 380,
  • INTERNISTA -Dr. Samovojska, naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251-137 od 13-15 h,
  • ORTOPED – naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251 636
  • UROLOG – Dr. Josip Šustra, naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251 730 i 048 251 332 od 12:30 do 14:30 – med. sestra Branka

Specijalistička ordinacija ispostava Đurđevac :

  • OTORINOLARINGOLOGIJA- Liječnik opće/ obiteljske medicine naručuje putem E- liste tj. E -naručivanje te odabere ordinaciju i grad,
  • KIRURGIJA – naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251 723
  • PSIHIJATRIJA – Dr. Latica Milinović, naručivanje na broj mobitela 099/ 806 4956 – med. sestra Valentina
  • UROLOG – naručivanje na broj mobitela 098 /9586063 iza 15 h
  • INTERNISTA – naručivanje OB ” Dr. Tomislav Bardek ” Koprivnica na broj telefona 048 251-137 od 13-15 h.