1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima:  Sanja Turinski Gogić, dr.med.dent.
medicinska sestra:  Leonarda Pavunić (zamjena Antonia Juraić)
telefon: 048 279 618
e-mail:  sanja.turinski@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Nikolina Kuzmić Šelimber , dr.med.dent.
medicinska sestra : Lorena Golubić
telefon: 048 279 661
e-mail:  nikolina.kuzmic.selimber@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

3. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Anđela Gregur, dr.med.dent.
medicinska sestra: Julka Pinkle
telefon: 048 279 620
e-mail:  andela.gregur@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

4. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Karlo Pjetri, dr.med.dent.
medicinska sestra: Alena Mihoci (zamjena Mihaela Frančić)
telefon: 048 279 660
e-mail:  karlo.pjetri@dzkkz.hr
radno vrijeme : parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

5. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ana  Pjetri, dr.med.dent.
medicinska sestra: Valentina Mamek
telefon: 048 279 621
e-mail:  ana.pjetri@dzkkz.hr
radno vrijeme : parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

6. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Goli, Pavleka Miškine 1
nositelj tima: Ana Zrna, dr.med.dent.
medicinska sestra: Ana-Marija Dedić (zamjena Adriana Gregurić)
telefon: 048 833 357
e-mail:  stom-gola@dzkkz.hr
radno vrijeme : utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
–>Dr. Ana Zrna- Gola godišnji odmor 19.06.-28.06.2024., zamjena Dr. Bijelić- Molve. Med. sestra bit će u dentalnoj ordinaciji u Goli.

7. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Josipa Sović, dr.med.dent.
medicinska sestra: Lucija Markalaus
telefon: 048 712 704
e-mail:  josipa.sovic@dzkkz.hr
radno vrijeme : parni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
neparni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

8. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Aleksandra Jurić, dr.med.dent.
medicinska sestra: Sanela Lovrak
telefon: 048 712 704
e-mail:  aleksandra.juric@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

9. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Lucija Siladi, dr.med.dent.
medicinska sestra: Ivana Golik
telefon: 048 712 998
e-mail:  lucija.herceg@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

10. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Gornjoj Rijeci,  Varaždinska 2
nositelj tima: Suzana Teklić, dr.med.dent.
medicinska sestra: Jasna Katana
telefon: 048 855 005
e-mail:  suzana.teklic@dzkkz.hr
radno vrijeme : utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
–>Godišnji odmor od 10.06. do 17.06.2024., zamjena je tim Dr. Aleksandra Jurić u Križevcima – neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne. Molimo Vas da svoj dolazak najavite na brojeve telefona 048 712 704

11. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Sv. Ivanu Žabno,  Križevačka 4
nositelj tima: Viktorija Miljuš Đurđević, dr.med.dent.
medicinska sestra: Sanja Vuk
telefon: 048 851 601
e-mail:  stom-zabno@dzkkz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

12. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Daria Herman, dr.med.dent.
medicinska sestra: Nada Topolovčan
telefon: 048 629 403
e-mail:  daria.herman@dzkkz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

13. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
nositelj tima: Luka Repić, dr.med.dent.
medicinska sestra: Ines Lovrak
telefon: 048 813 920
e-mail:  stom2-dj@dzkkz.hr
radno vrijeme : utorak, srijeda, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

14. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Kloštru Podravskom, 1.Svibnja 9
nositelj tima: Ivan Trnski, dr.med.dent.
medicinska sestra: Ines Pašica
telefon: 048 601 318
e-mail:  ivan.trnski@dzkkz.hr,  stom-klostar@dzkkz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak, četvrtak , petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
utorak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
–>Dentalni tim Kloštar Podravski, Ivan Trnski, godišnji odmor 12.06.-14.06.2024., zamjena tim Luka Repić. Molimo sve pacijente obaveznu najavu prije dolaska. 

15. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Legradu, Trg Svetog Trojstva 13
nositelj tima: Lara Zrna, dr.med.dent.
medicinska sestra: Marija Horvat
telefon: 048 835 535
e-mail:  stom-legrad@dzkkz.hr
radno vrijeme : utorak, četvrtak, petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, srijeda, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

16. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Molvama, Trg Kralja Tomislava 29
nositelj tima: David Bijelić, dr.med.dent.
medicinska sestra: Marijana Škurdija
telefon: 048 550 300
e-mail:  stom-molve@dzkkz.hr
radno vrijeme : utorak i srijeda i petak, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
ponedjeljak, četvrtak, poslijepodnevna smjena – 13:00 – 20:30 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)
–>godišnji odmor 12.06.-14.06.2024., zamjena dentalni tim Gola. Molimo sve pacijente obaveznu najavu prije dolaska.