Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
48000 Koprivnica
Trg dr. T. Bardeka 10

Uprava:

tel. :  +385 48 279 602
fax. :   +385 48 642 281
e-mail:   uprava@dzkkz.hr