Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa:011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 1. siječnja 2018 godine objavljuje Plana nabave i registar u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)na adresi  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Od 01.siječnja 2024. godine Elektronički oglasnik javne nabave je na novoj platformi na adresi:
https://eojn.hr