Transparentnost rada

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju se informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna na slijedećem linku:
https://transparentnost.zio.hr/kckzz