Predmet nabave: Dovršetak radova na izgradnji ordinacije obiteljske i dentalne medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Gornjoj Rijeci.

Obavještavamo da je Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije 06. lipnja 2019. godine pokrenuo postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  u navedenom predmetu nabave.
Zainteresirani gospodarski subjekti svu dokumentaciju mogu preuzeti u EOJN RH na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima