Dom zdravlja Koprivničko-križevačka županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) osnovan je temeljem Zaključka Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije o spajanju Doma zdravlja Koprivnica, Doma zdravlja Križevci i Doma zdravlja Đurđevac u Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 510-03/02-01/16, URBROJ:2137-11-02-1 od 13. studenog 2002. godine. Temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 31. prosinca 2003. godine, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom 1. siječnja 2004. godine.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije provodi primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te organizira i provodi određene vrste izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te specijalističke dijagnostike (fizikalna medicina i rehabilitacija i radiologija).

Dom zdravlja ima Ispostave u Đurđevcu i Križevcima. Ispostave su unutarnje ustrojstvene jedinice Doma zdravlja.

Tijela zdravstvene ustanove:

  1. Upravno vijeće
  2. Ravnatelj
  3. Stručno vijeće
  4. Etičko povjerenstvo
  5. Povjerenstvo za lijekove
  6. Povjerenstvo za kvalitetu
  7. Stručni kolegij