Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata prijavljenih na Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu.

Cilj Programa ulaganja u zajednicu je ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu Ministarstvo je objavilo 23. svibnja 2022. godine, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti te vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici. Sredstva su bila namijenjena za nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina tj. građevina sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koji služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Rekonstrukcijom stomatološke ordinacije podići će se kvaliteta zdravstvene zaštite te osigurati uvjeti za provođenje iste sukladno normativima i standardima kvalitete za stanovnike Koprivničko-križevačke županije, odnosno preciznije stanovnike općine Sveti Ivan Žabno.

Rekonstrukcija će obuhvatiti zamjenu dotrajalih vodovodnih i kanalizacijski instalacija izvan objekta i u objektu kako bi se u budućnosti zgrada mogla priključiti na planirani projekt Aglomeracije te uređenje sanitarnih čvorova koji će biti popraćeni novim sanitarijama i keramičkim pločicama. Drugi dio projekta obuhvaća  zamjenu dotrajalih elektroinstalacija kako bi se u ordinaciji osigurao siguran i nesmetan rad.

Stručnu pomoć Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u pripremi dokumentacije za prijavu na Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Više informacije možete pronaći OVDJE.