Postupci javne nabave u tijeku:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet nabave: Uklanjanje dijela zgrada, gradnja dviju novih zgrada i energetska obnova postojećih dviju zgrada Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima

Nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik, tehnička dokumentacija i planovi objavljen je na stranici:
https://eojn.hr/prior-consultation-eo/4248

_________________________________________________

Završeni postupci:

 

Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:
Digitalni mamografski uređaj s tomosintezom
CPV oznaka: 33111650-2

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2023. godine do 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. listopada 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0043879, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8179994
_____________________________________________________________________________

Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:
Dentalna jedinica
CPV oznaka: 33126000-9

Rok za dostavu ponuda: 09.11.2023. godine do 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. listopada 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0043902, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8180367

_____________________________________________________________________________

Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:
Gorivo za motorna vozila

CPV oznaka: 09132000-3

Rok za dostavu ponuda: 24.10.2023. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. listopada 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0040976, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8115474

__________________________________________________________________________

Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:

Lijekovi

CPV oznaka: 33690000-3

Rok za dostavu ponuda: 03.08.2023. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. srpnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0029723., a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7813407


Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:

Laboratorijski reagensi za sistem Cobas C311

CPV oznaka: 33696500-0

Rok za dostavu ponuda: 01.08.2023. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11. srpnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0028933, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7799651


Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi Predmet nabave:

Digitalni uređaj za mamografiju s tomosintezom

CPV oznaka: 33111650-2 Uređaji za mamografiju

Rok za dostavu ponuda: 01.06.2023. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.svibnja 2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7567203


Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi

Predmet nabave:

Dentalna jedinica za ordinaciju za dentalnu zdravstvenu zaštitu u Molvama

CPV oznaka: 33126000-9

Rok za dostavu ponuda: 16.06.2023. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. svibnja 2023. godine, broj objave 2023/S 0F2-0022812, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7641515

 


Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Uklanjanja,  rekonstrukcije, dogradnje  i energetske obnove zgrada Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije na lokaciji Trg Sv. Florijana 12, Križevci“.

CPV oznaka: 71242000-6

 Rok za dostavu ponuda: 29.11. 2022. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. studenog 2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6891819


Postupak javne nabave završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave:
Gorivo za motorna vozila

                                 CPV oznaka: 09132000-3

Rok za dostavu ponuda: 16.11. 2022. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.listopada 2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN, poveznica:

 https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6844562

Postupak javne nabave zubarskog potrošnog materijala završio je donošenjem odluke o poništenju postupka od strane naručitelja.

Predmet nabave: Zubarski potrošni materijal

CPV oznaka: 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

Rok za dostavu ponuda: 23. lipanj 2021. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. lipnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0021186.

Predmet nabave: Zubarski potrošni materijal

Temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA: UP/II-034-02/21-01/699, URBROJ:354-01/21-12 od 23. rujna 2021. godine, zaprimljenog 07. listopada 2021. godine, poništava se Odluka o odabiru ponude za zubarski potrošni material, URBROJ: 2137-16-4358/2021 od 19. srpnja 2021. Godine I predmet se vrača naručitelju na ponovno postupanje.

Predmet nabave: Zubarski potrošni materijal

Na navedeni postupak javne nabave uložene su žalbe 27. i 30. srpnja 2021. godine na Odluku o odabiru ponude, te je postupak u mirovanju do odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.


Postupak javne nabave završio je sklapanjem okvirnog sporazuma za grupu I lijekovi i grupu II zubarski lijekovi

Predmet nabave: Lijekovi

Grupa I. Lijekovi

Grupa II. Zubarski lijekovi

CPV oznaka: 33690000-3

Rok za dostavu ponuda: 09. srpnja 2021. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18. lipnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0022991.


Postupak završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi.

Predmet nabave: Rekonstrukcija centralnog grijanja u Đurđevcu

CPV oznaka: 39715210-2 Oprema za centralno grijanje

Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2021. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. travnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0015933.


Predmet nabave: Laboratorijski reagensi za sistem Cobas C311

CPV oznaka: 33696500-0

 Rok za dostavu ponuda: 17. lipnja 2020. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. svibnja 2020godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2020/S 0F2-0019971.


Predmet nabave: Dovršetak radova na izgradnji ordinacije obiteljske      i  dentalne medicine u Gornjoj Rijeci.

CPV oznaka: 45450000-6 Ostali završni građevinski radovi

Rok za dostavu ponuda: 04. srpnja 2019. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. lipnja 2019. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2019/S OF-0023886.

Postupak javne nabave je završio poništenjem.


Postupaka javne nabave u 2018. godini nije bilo.

Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora

CPV oznaka: 90910000-9

Rok za dostavu ponuda: 19. lipnja 2017. godine, 12:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010282.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Lijekovi

CPV oznaka: 33690000-3

Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2017. godine, 12:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010391.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Laboratorijski reagensi za sistemCPV oznaka: 33696500-0Rok za dostavu ponuda: 14. lipnja 2017. godine, 10:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010187.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Osobna vozila za kućne posjete i potrebe Uprave
CPV oznaka: 34110000-1

Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2017. godine, 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. travnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0008098

Postupak javne nabave završen sklapanjem ugovora o nabavi.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Koprivnica
CPV oznaka: 09123000-7
Rok za dostavu ponuda: 29. ožujak 2016. godine, 12:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. ožujka  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0004870.

Predmet nabave: Poboljšanje energetske učinkovitosti na zgradi obiteljske medicine
Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima (Zgrada F)
CPV oznaka: 45262600-7 Razni specijalizirani građevinski radovi
Rok za dostavu ponuda: 03. ožujak 2016. godine, 09:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  10. veljače  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0002667.

Predmet nabave: Centralna jedinica za klimatizaciju u zgradi Doma zdravlja Koprivničko-
križevačke županije u Koprivnici II.faza
CPV oznaka: 39717200-3 Uređaji za klimatizaciju
Rok za dostavu ponuda: 26. veljače 2016. godine, 09:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  05. veljače  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0002261.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 23.ožujka 2016. godine na Odluku o odabiru ponude te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/16-01/210, URBROJ:354-01/16-7 od 11. travnja 2016. godine nastavlja se postupak javne nabave centralne jedinice za klimatizaciju u zgradi Doma zdravlja KC-KŽ županije u Koprivnici II faza.

Predmet nabave: Digitalne snimaone  2 kom.
CPV oznaka: 33111000-1 Rendgenske naprave

Rok za dostavu ponuda: 03. lipnja 2015. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  27. travnja  2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2015/S 002-0017748.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 08. svibnja 2015. godine na dokumentaciju za nadmetanje te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/379, URBROJ:354-01/15-6 od 09. lipnja 2015. godine nastavlja se postupak javne nabave digitalnih snimaona 2 kom.

Novi rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 15. srpnja 2015. godine u 9:00 sati.

Predmet nabave: Uređaji za mamografiju 2 kom
CPV oznaka: 33111650-2
Rok za dostavu ponuda: 08. travnja 2015. godine, 12:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  20. ožujka 2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave:   2015/S 002-0011669.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/231, URBROJ:354-01/15-6 od 13. svibnja 2015. godine nastavlja se postupak javne nabave uređaja za mamografiju 2 kom.

Novi rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 03. lipnja 2015. godine u 9:00 sati.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 16. lipnja 2015. godine na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za  dokumentaciju za nadmetanje te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Na temelju Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/470, URBROJ:354-01/15-5 od 01. srpnja 2015. godine kojim se odbija prijedlog žalitelja za određivanje privremene mjere i Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA:UP/II-034-02/15-01/470, URBROJ:354-01/15-8 od 03. srpnja 2015. godine kojim se obustavlja postupak povodom žalbe na otvaranje ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja otvoreni postupak javne nabave uređaja za mamografiju 2 kom.

Predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije na zgradi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici II  faza

CPV oznaka: 44221100-6

Rok za dostavu ponuda: 06. ožujak 2015. godine do 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  16. veljače 2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može  preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2015/S 002-0006201.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 01.09. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem bjave: 2014/S 002-0040951.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Đurđevac CPV oznaka: 09123000-7

Rok za dostavu ponuda: 10. prosinca 2014. godine do 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053722.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Križevci CPV oznaka: 09123000-7

Rok za dostavu ponuda: 11. prosinca 2014. godine do 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053781.

Predmet nabave: Biokemijski analizator CPV oznaka: 33100000-1

Rok za dostavu ponuda: 10. prosinca 2014. godine do 13:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053689.

Predmet nabave: Naftni derivati – gorivo za motorna vozila CPV oznaka: 09132000-3 Motorni benzin 09134200-9 Dizelsko gorivo

Rok za dostavu ponuda: 14. listopada 2014. godine do 12:00 sati.