Postupci javne nabave u tijeku:

Predmet nabave: Lijekovi

                              Grupa I. Lijekovi

Temeljem rješenja  Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/21-01/711, URBROJ:354-01/21-7, od 10. rujna 2021. godine poništava se Odluka o odabiru ponude i  predmet se vraća naručitelju na ponovno postupanje

Za Grupu II. zubarski lijekovi sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine sa punuditeljem Medical Intertrade d.o.o., Sv. Nedelja.


Predmet nabave: Lijekovi

                              Grupa I. Lijekovi

Grupa II. Zubarski lijekovi

                                 CPV oznaka: 33690000-3                                               

   Rok za dostavu ponuda: 09. srpnja 2021. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18. lipnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0022991.


Predmet nabave: Zubarski potrošni materijal

Na navedeni postupak javne nabave uložene su žalbe 27. i 30. srpnja 2021. godine na Odluku o odabiru ponude, te je postupak u mirovanju do odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Predmet nabave: Zubarski potrošni materijal

CPV oznaka: 33141800-8 Zubarski potrošni materijal                                                

 Rok za dostavu ponuda: 23. lipanj 2021. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. lipnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0021186.


Završeni postupci:

Postupak završio sklapanjem ugovora o javnoj nabavi.

Predmet nabave: Rekonstrukcija centralnog grijanja u Đurđevcu

CPV oznaka: 39715210-2 Oprema za centralno grijanje

                                                    

Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2021. godine, 09:00 sati

 

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. travnja 2021. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2021/S 0F2-0015933.

 

Predmet nabave: Laboratorijski reagensi za sistem Cobas C311

 CPV oznaka: 33696500-0

 Rok za dostavu ponuda: 17. lipnja 2020. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. svibnja 2020godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2020/S 0F2-0019971.

Predmet nabave: Dovršetak radova na izgradnji ordinacije obiteljske      i  dentalne medicine u Gornjoj Rijeci.

CPV oznaka: 45450000-6 Ostali završni građevinski radovi

Rok za dostavu ponuda: 04. srpnja 2019. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. lipnja 2019. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN (https://eojn.nn.hr)  pod brojem objave: 2019/S OF-0023886.

Postupak javne nabave je završio poništenjem.

Postupaka javne nabave u 2018. godini nije bilo.

Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora                                  

                                 CPV oznaka: 90910000-9

Rok za dostavu ponuda: 19. lipnja 2017. godine, 12:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010282.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Lijekovi

                          CPV oznaka: 33690000-3

Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2017. godine, 12:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010391.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Laboratorijski reagensi za sistemCPV oznaka: 33696500-0Rok za dostavu ponuda: 14. lipnja 2017. godine, 10:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. svibnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0010187.

Postupak javne nabave je završio sklapanjem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave: Osobna vozila za kućne posjete i potrebe Uprave
                          CPV oznaka: 34110000-1

Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2017. godine, 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. travnja 2017. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2017/S 0F2-0008098

Postupak javne nabave završen sklapanjem ugovora o nabavi.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Koprivnica
                      CPV oznaka: 09123000-7
   Rok za dostavu ponuda: 29. ožujak 2016. godine, 12:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. ožujka  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0004870.

Predmet nabave: Poboljšanje energetske učinkovitosti na zgradi obiteljske medicine 
                            Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima (Zgrada F)
                     CPV oznaka: 45262600-7 Razni specijalizirani građevinski radovi                       
   Rok za dostavu ponuda: 03. ožujak 2016. godine, 09:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  10. veljače  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0002667.

Predmet nabave: Centralna jedinica za klimatizaciju u zgradi Doma zdravlja Koprivničko-
                            križevačke županije u Koprivnici II.faza
                        CPV oznaka: 39717200-3 Uređaji za klimatizaciju
   Rok za dostavu ponuda: 26. veljače 2016. godine, 09:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  05. veljače  2016. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2016/S 002-0002261.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 23.ožujka 2016. godine na Odluku o odabiru ponude te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/16-01/210, URBROJ:354-01/16-7 od 11. travnja 2016. godine nastavlja se postupak javne nabave centralne jedinice za klimatizaciju u zgradi Doma zdravlja KC-KŽ županije u Koprivnici II faza.

Predmet nabave: Digitalne snimaone  2 kom.
                           CPV oznaka: 33111000-1 Rendgenske naprave

Rok za dostavu ponuda: 03. lipnja 2015. godine, 09:00 sati

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  27. travnja  2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2015/S 002-0017748.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 08. svibnja 2015. godine na dokumentaciju za nadmetanje te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/379, URBROJ:354-01/15-6 od 09. lipnja 2015. godine nastavlja se postupak javne nabave digitalnih snimaona 2 kom.

Novi rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 15. srpnja 2015. godine u 9:00 sati.

Predmet nabave: Uređaji za mamografiju 2 kom
                           CPV oznaka: 33111650-2 
Rok za dostavu ponuda: 08. travnja 2015. godine, 12:00 sati
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  20. ožujka 2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave:   2015/S 002-0011669.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/231, URBROJ:354-01/15-6 od 13. svibnja 2015. godine nastavlja se postupak javne nabave uređaja za mamografiju 2 kom.

Novi rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 03. lipnja 2015. godine u 9:00 sati.

Na navedeni postupak javne nabave uložena je žalba 16. lipnja 2015. godine na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za  dokumentaciju za nadmetanje te je postupak u mirovanju do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Na temelju Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-034-02/15-01/470, URBROJ:354-01/15-5 od 01. srpnja 2015. godine kojim se odbija prijedlog žalitelja za određivanje privremene mjere i Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA:UP/II-034-02/15-01/470, URBROJ:354-01/15-8 od 03. srpnja 2015. godine kojim se obustavlja postupak povodom žalbe na otvaranje ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja otvoreni postupak javne nabave uređaja za mamografiju 2 kom.

 Predmet nabave: Zamjena vanjske stolarije na zgradi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici II  faza

 CPV oznaka: 44221100-6

 Rok za dostavu ponuda: 06. ožujak 2015. godine do 12:00 sati.

 Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  16. veljače 2015. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može  preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2015/S 002-0006201.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 01.09. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem bjave: 2014/S 002-0040951.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Đurđevac CPV oznaka: 09123000-7

Rok za dostavu ponuda: 10. prosinca 2014. godine do 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053722.

Predmet nabave: Opskrba plinom u Ispostavi Križevci CPV oznaka: 09123000-7                

Rok za dostavu ponuda: 11. prosinca 2014. godine do 12:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053781.

Predmet nabave: Biokemijski analizator CPV oznaka: 33100000-1                                                                

Rok za dostavu ponuda: 10. prosinca 2014. godine do 13:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  21.11. 2014. godine, a Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u EOJN pod brojem objave: 2014/S 002-0053689.


Predmet nabave: Naftni derivati – gorivo za motorna vozila CPV oznaka: 09132000-3 Motorni benzin 09134200-9 Dizelsko gorivo

Rok za dostavu ponuda: 14. listopada 2014. godine do 12:00 sati.