U Povjerenstvo za kvalitetu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije imenuje se:

 1. Iva Škvorc Pepelnik, dr.med. spec. – predsjednica,
 2. Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. – članica,
 3. Nenad Muršić, dr.med.spec. – član,
 4. Ivan Škalički, dr.med.spec. – član,
 5. Biserka Zlatar, mag.med.techn.- članica,
 6. Ivan Šimunović, dr.med. – član,
 7. Iva Sabljo Mijoč, dr.med.dent.- članica,
 8. Mara Radoš, mag.med.biochem.- članica,
 9. Jelena Perica Pavešić, dr.med.dent. – članica,
 10. Berislav Čabrić, dr.med. – član,
 11. Božica Jelušić, dr.med.spec. – članica.