U Povjerenstvo za kvalitetu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije imenuje se:

1. Iva Škvorc Pepelnik, dr.med. spec. – predsjednica,
2. Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. – članica,
3. Nenad Muršić, dr.med.spec. – član,
4. Krešimir Vlahek, dr.med.spec. – član,
5. Biserka Zlatar, mag.med.techn.- članica,
6. Davor Horvat, dipl.ing.sig. – član,
7. Jelena Galović, dr.med.- članica,
8. Mara Radoš, mag.med.biochem.- članica,
9. Jelena Perica Pavešić, dr.med.dent. – članica,
10. Štefica Gunjević, bacc. physioth. – članica,
11. Stanko Domitrović, bacc.med.radiol. – član.