1. Iva Škvorc,  spec.fizikalne med.i rehab., predsjednica
  2. Davor Horvat, dipl.ing.sig.
  3. Ana Posavec Andrić, dr.med.spec.
  4. Marina Gelo, dr.med.spec.
  5. Jelena Perica, dr.dent.med. 
  6. Štefica Gunjević, prvost. fizioterapije
  7. Biserka Zlatar, prvost. sestrinstva
  8. Sonja Orban Androtić, dr.med.
  9. Mara Radoš, mag.med.biochem.
  10. Dimče Sertić, spec.gin.
  11. Krešimir Vlahek, spec.radiologije