Patronažna zdravstvena zaštita u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    telefon: 048 279 634, 048 279 635 , 048 279 636

Patronažna zdravstvena zaštita u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    telefon: 048 811 434

Patronažna zdravstvena zaštita u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 720 930