1.Patronažna zdravstvena zaštita u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    Silvija Dolenec, str. prv. sestrinstva
    Martina Sabolić Ružić, str. prv. sestrinstva
    Katarina Habek, str. prv. sestrinstva
    Nino Ivanuša, mag. med. techn.
    Biserka Zlatar, mag. med. techn.
    Sanja Gomaz, str. prv. sestrinstva
    Jelena Kopričanec, str. prv. sestrinstva
    Mirica Ilić, str. prv. sestrinstva
    Andreja Novak, str. prv. sestrinstva
    Gordana Havajić, str. prv. sestrinstva
    Ivana Golec, str. prv. sestrinstva

Telefon: 048 279 634, 048 279 635 , 048 279 636

2. Patronažna zdravstvena zaštita u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    Leščan Ljiljana, str. prv. sestrinstva
    Pintar Renata, str. prv. sestrinstva
    Kovačev Vesna, str. prv. sestrinstva
    Šimunic Marina, str. prv. sestrinstva
    Andrea Horvat, str. prv. sestrinstva

    Telefon: 048 811 434

3. Patronažna zdravstvena zaštita u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    Nemec Zlatica, str. prv. sestrinstva
    Maja Koren Džaja, str. prv. sestrinstva
    Bodin Ivana, str. prv. sestrinstva
    Ivana Podolski, str. prv. sestrinstva
    Trešek Estera, str. prv. sestrinstva 
    Mikulčić Valentina str. prv. sestrinstva 
    Horvat Anita str. prv. sestrinstva

    Telefon: 048 720 930