Ravnateljica: Mirjana Hanžeković, mag.oec.

tel:  048 279 601
fax: 048 642 281
email: ravnateljica@dzkkz.hr

 

Pomoćnica za sestrinstvo: Biserka Zlatar, mag.med.techn.
tel:  048 279 612
fax: 048 279 613
email: biserka.zlatar@dzkkz.hr

 

Pomoćnik za kvalitetu zdravstvene zaštite: Nino Ivanuša, mag.med.techn.
tel:  048 279 612, 091 466 1802
fax: 048 642 281
email: nino.ivanusa@dzkkz.hr

 

Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje,
Rukovoditeljica Službe za ekonomsko-financijske poslove:
Željka Fruk, univ.spec.oec.
tel: 048 279 604
fax: 048 642 281
email: zeljka.fruk@dzkkz.hr

 

Rukovoditeljica Službe za pravne poslove: Terezija Kolar, mag.iur.
tel: 048 279 610
fax: 048 642 281
email: terezija.kolar@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka za kadrovske poslove: Vesna Pal
tel: 048 279 605
fax: 048 642 281
email: vesna.pal@dzkkz.hr

 

Rukovoditelj Odsjeka za zaštitu na radu i tehničke poslove: Davor Horvat, dipl.ing.sig.
tel: 048 279 603
fax: 048 642 281
email: davor.horvat@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova: Mirjana Čuklić
tel: 048 279 609
fax: 048 642 281
email: mirjana.cuklic@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka za opće poslove i javnu nabavu: Marija Živko
tel:  048 279 602
fax: 048 642 281
email: marija.zivko@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka za obračun plaća: Anita Brckan
tel: 048 279 606
fax: 048 642 281
email: anita.brckan@dzkkz.hr


Voditelj voznog parka i radionice:
Martin Štubljak
tel: 048 279 611

 

Glavna sestra u ispostavi Križevci: Anita Horvat, bacc. med. techn.
tel: 091 466 1782
email: anita.horvat@dzkkz.hr

 

Glavna sestra u ispostavi Đurđevac: Andrea Horvat, mag.med.techn.
tel:  091 466 1838
e-mail: andrea.horvat@dzkkz.hr