Ravnateljica: Marija Krajina, dr.med.

tel:  048 279 602
fax: 048 642 281

email: uprava@dzkkz.hr

Zamjenica ravnateljice: Željka Fruk, univ.spec.oec

tel:  048 279 604

email: zeljka.fruk@dzkkz.hr

Pomoćnica za sestrinstvo: Biserka Zlatar, mag.med.techn.

tel:  048 279 612
fax: 048 279 613

email: biserka.zlatar@dzkkz.hr

Pomoćnica za kvalitetu zdravstvene zaštite : Iva Škvorc Pepelnik, dr.med.spec.

tel:  048 811 107
email: iva.skvorc@dzkkz.hr

Rukovoditeljica Odjela za pravne poslove: Terezija Kolar, mag.iur.

tel: 048 279 610

email: terezija.kolar@dzkkz.hr

Voditeljica Odsjeka za kadrovske poslove: Vesna Pal

tel: 048 279 605

email: vesna.pal@dzkkz.hr

Rukovoditelj Odsjeka za zaštitu na radu i tehničke poslove: Davor Horvat, dipl.ing.sig.

tel: 048 279 603

email: davor.horvat@dzkkz.hr

Rukovoditeljica Odjela za ekonomsko-financijske poslove: Željka Fruk, dipl.oec.

tel: 048 279 604

email: zeljka.fruk@dzkkz.hr

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova: Mirjana Čuklić

tel: 048 279 609

email: mirjana.cuklic@dzkkz.hr

Voditeljica Odsjeka za opće poslove i javnu nabavu: Marija Živko

tel:  048 279 602
fax: 048 642 281

Voditelj voznog parka i radionice: Martin Štubljak

tel: 048 279 611

Glavna sestra u ispostavi Križevci: Snježana Rožman

tel:  048 720 933
fax: 048 681 378

email: snjezana.rozman@dzkkz.hr

Glavni tehničar u ispostavi Đurđevac: Stanko Domitrović, bacc.radiol.techn.

tel:  048 811 573
e-mail: stanko.domitrovic@dzkkz.hr