Ravnateljica: Mirjana Hanžeković, mag.oec.

email: ravnateljica@dzkkz.hr
tel:  048 279 601
fax: 048 642 281

 

Pomoćnica za sestrinstvo: Biserka Zlatar, mag.med.techn.

tel:  048 279 612
fax: 048 279 613
email: biserka.zlatar@dzkkz.hr

 

Pomoćnik za kvalitetu zdravstvene zaštite: Nino Ivanuša, mag.med.techn.

tel:  048 279 612, 091 466 1802
email: nino.ivanusa@dzkkz.hr

 

Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje,
Rukovoditeljica Odjela za ekonomsko-financijske poslove:
Željka Fruk, univ.spec.oec.

tel: 048 279 604
email: zeljka.fruk@dzkkz.hr

 

Rukovoditeljica Odjela za pravne poslove: Terezija Kolar, mag.iur.

tel: 048 279 610
email: terezija.kolar@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka za kadrovske poslove: Vesna Pal

tel: 048 279 605
email: vesna.pal@dzkkz.hr

 

Rukovoditelj Odsjeka za zaštitu na radu i tehničke poslove: Davor Horvat, dipl.ing.sig.

tel: 048 279 603
email: davor.horvat@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova: Mirjana Čuklić

tel: 048 279 609
email: mirjana.cuklic@dzkkz.hr

 

Voditeljica Odsjeka za opće poslove i javnu nabavu: Marija Živko

tel:  048 279 602
fax: 048 642 281

email: marija.zivko@dzkkz.hr

 

Voditelj voznog parka i radionice: Martin Štubljak

tel: 048 279 611

 

Glavna sestra u ispostavi Križevci: Snježana Rožman

tel:  048 720 933
fax: 048 681 378
email: snjezana.rozman@dzkkz.hr

 

Glavni tehničar u ispostavi Đurđevac: Stanko Domitrović, bacc.radiol.techn.

tel:  048 811 573
e-mail: stanko.domitrovic@dzkkz.hr