Članovi Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Krešimir Vlahek, dr.med.spec.
  2. Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec.
  3. Štefica Gunjević, prvostupnica fizioterapije
  4. Davor Horvat, dipl.ing.sig.
  5. Jagoda Gašpari, dr.med.spec.

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Ivan Škalički, dr.med.spec.
  2. Jelena Galović, dr.med.
  3. Vesna Kovačev, str. prvostupnica sestrinstva
  4. Terezija Kolar, mag.iur.
  5. Dubravka Withe Jukić, dr.med.spec.