Članovi Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Krešimir Vlahek, spec.radiologije, predsjednik
  2. Ana Posavec Andrić, dr.med., član
  3. Štefica Gunjević, prvost. fizioterapije, član
  4. Željka Fruk, dipl.oec., član
  5. Jagoda Gašpari, dr.med.spec. član izvan ustanove 
  6. Marina Gelo, dr.med.spec., zamjenik predsjednika
  7. Sonja Orban Androtić, dr.med., zamjenik člana
  8. Vesna Kovačev, vms, zamjenik člana
  9. Terezija Kolar, mag.iur., zamjenik člana
  10. Dubravka Withe-Jukić, spec.ob.med., zamjenik člana izvan ustanove