Članovi Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Nino Ivanuša, mag.med.techn. – predsjednik
  2. Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. – član
  3. Melita Kopilović, bac.physioth. – član
  4. Davor Horvat, dipl.ing.sig. – član
  5. Jagoda Gašpari, dr.med.spec. – član

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Ivan Škalički, dr.med.spec. – zamjenik predsjednika
  2. Luka Šimek, dr.med. – zamjenik člana
  3. Vesna Kovačev, bacc. sestrinstva – zamjenik člana
  4. Terezija Kolar, mag.iur. – zamjenik člana
  5. Ana Posavec Andrić, dr.med.spec. – zamjenik člana