2024.GODINA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU
Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2023.GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE – II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
obrazloženje -II. izmjena Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  ZA 2023.
II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije  za 2023..

OBRAZLOŽENJE – I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
obrazloženje – I. izmjena Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  ZA 2023.
I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije  za 2023..

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2022.GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana doma zdravlja koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE – II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
Obrazloženje – II izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
I. izmjene i dopune Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

OBRAZLOŽENJE- I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINUObrazloženje I Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godine s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  ZA 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

2021.GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.I 2023.

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2021 GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2021.GOD.

Izmjene i dopune Financijskog plana 2021.-2023.

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.I 2023. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.I 2023.

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2021.GOD I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. S PROJEKCIJAMA Za 2022. i 2023. GODINU.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023. OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU.

DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022 I 2023. GODINU

2020.GODINA

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.-2022.

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA 2020.-2022.

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2020.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2020.I 2021.

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2020.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2020.I 2021.

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. S PROJEKCIJAMA Za 2021. i 2022. GODINU.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.

FIN.PLAN DZ KKŽ ZA 2020. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.

OBRAZLOŽENJE FIN. PLANA DZ KKŽ ZA 2020. I PROJ. ZA 2021. I 2022

 

2019.GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2019.GOD. I PROJ. ZA 2020.I 2021

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2019.GOD. I PROJ. ZA 2020.I 2021

IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU


IZMJENE I DOPUNE OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.

FIN.PLAN DZ ZA 2019. I PROJ. 2020. I 2021 GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019 .GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

OBRAZLOZENJE FIN. PLANA DZ ZA 2019. I PROJ. ZA 2020. I 2021. GOD

 

2018.

2017.

2016.

2015.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]