Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 17/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L327 od 02. prosinca 2016.).

Ova izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu domene www.dzkkz.hr

Status usklađenosti

Ova mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Nepristupačan sadržaj

  • Logo mrežnog mjesta nije u tekstualnom obliku
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu dostupne u strojno čitljivom obliku, odnosno nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije će raditi na uklanjanju uočenih nepravilnosti i revidirati ovu Izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva korisnici mogu dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.dzkkz.hr u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Korisnik može uputiti zahtjev putem:

  • e-pošte: uprava@dzkkz.hr
  • pisanim putem na adresu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica
  • pozivom na broj: 048/ 279-607.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije će na zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva ili će podnositelja u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na zahtjev korisnika za povratne informacije i/ili na prijavu uočenih nepravilnosti o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE