Članovi Stručnog kolegija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su:

  1. Željka Fruk, uni.spec.oec – predsjednica
  2. Biserka Zlatar, vms – član
  3. Terezija Kolar, mag.iur. – član
  4. Sonja Orban Androtić, dr.med. – član
  5. Iva Škvorc, dr.med.spec. – član
  6. Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med. – član