Projekt “Zdravo srce, zdrava budućnost” financira se temeljem poziva “Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2” iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Nositelj projekta je Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a partner u projektu Koprivničko-križevačka županija.

Ukupna vrijednost projekta je 393.784,50 kuna, pri čemu su iznos bespovratnih sredstava  393.784,50 kuna. Projekt se u potpunosti financira sredstvima Europske unije (85%) i sredstvima Državnog proračuna (15%).

Razdoblje provedbe je 20. svibnja 2022. – 20. rujna 2023. godine.

Opći cilj projekta je podizanje i unaprjeđenje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i zdravog načina života te prevencija i sprječavanje razvoja bolesti kardiovaskularnog sustava na području Koprivničko-križevačke županije, a specifični cilj projekta je promicanje i popularizacija zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti stanovnika Koprivničko-križevačke županije o važnosti prevencije bolesti kardiovaskularnog sustava.

Svrha projekta je povećanje informiranosti stanovništva KKŽ o kardiovaskularnim bolestima odnosno važnosti zdravog načina života, prehrane i kretanja u svakoj životnoj dobi.

Najvažnija aktivnost u sklopu projekta je podizanje svijesti građana KKŽ o važnosti promocije zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koja se provodi na slijedeće načine:

  • Izrada video spota i brošure kojem je cilj povećanje svijesti građana KKŽ o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i promociji zdravlja koji će biti dostupni u čekaonicama DZKKŽ
  • Promotivna kampanja – prevencija kardiovaskularnih bolesti koja će se provoditi putem objava kolumna na portalima i tjednicima koje će pisati liječnici Doma zdravlja, a biti će pristupačni širokom krugu ljudi u svrhu prevencije kardiovaskularnih bolesti te organizacijom predavanja za građane koje će voditi kardiolog, nutricionista i kineziolog u Đurđevcu, Križevcima i Koprivnici.
  • Info tjedan o prevenciji kardiovaskularnih bolesti kojom prilikom su planirane aktivnosti povezane su s obilježavanjem svjetskog dana srca 29.9., a aktivnosti bi se provodile u gradovima Koprivnica, Križevci, Đurđevac putem info punkta.

Očekivani rezultati projekta su promicanje i popularizacija zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti stanovnika Koprivničko-križevačke županije o važnosti prevencije bolesti kardiovaskularnog sustava.

Više informacija o projektu možete dobiti na email adresi: zeljka.fruk@dzkkz.hr .

zupanija logo

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014-2020 iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog promidžbenog materijala isključiva je odgovornost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
Više informacija o EU fondovima na : www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/