Kartica projekta

Kartica projekta:

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke nositelj je projekta pod nazivom “Učim, da budem dr. med. spec.” financiranog iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., cilj 5.1.Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava: Reforma 3. Uvođenje sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu.

Opći podaci o projektu:

Cilj projekta „Učim, da budem dr. med. spec.” je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će se doprinijeti dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe i većoj dostupnosti zdravstvene zaštite.

Svrha projekta je osigurati specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u djelatnostima ginekologije i opstetricije te fizikalne medicine i rehabilitacije, a čime će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustavi suočavaju svakodnevno.

U okviru ovog projekta planirano je financiranje ukupno tri specijalizacije doktora medicine, dva iz područja ginekologije, te jedan iz područja fizikalne medicine.

Ciljne skupine su doktori medicine koji će sudjelovati u specijalizaciji. Ciljnoj skupini omogućit će se ostvarenje više razine obrazovanja što će povoljno utjecati na njihove kompetencije, a u konačnici doprinosi ostvarenju cilja projekta odnosno dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe i većoj dostupnosti zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici Koprivničko-križevačke županije.

Problemi u provedbi i pružanju zdravstvene zaštite jesu značajne razlike u dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini, posebice iz specijalizacije ginekologije i fizikalne medicine, zatim nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti, ograničena financijska sredstava te ograničen pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Smanjena dostupnost zdravstvenih usluga izravno utječe na kvalitetu života stanovništva i jedan je od utjecajnijih faktora iseljavanja, a rezultat je i povećan pritisak na bolničke usluge.

Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja za petogodišnje razdoblje 2020.-2024. definiran je broj i vrsta potrebnih specijalizacija na svim razinama zdravstvene zaštite te je temeljen na trenutnoj potrebi zdravstvenog sustava. Značajan nedostatak liječnika prisutan je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako na području cijele RH, tako i na području Koprivničko-križevačke županije, stoga je upravo to problem koji se želi riješiti provedbom ovog projekta. Ovaj projekt omogućuje ravnomjerniju raspodjelu specijalističkih znanja na državnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te će osigurati veći broj specijalista u cijeloj RH te na području Koprivničko-križevačke županije.

Predviđeno razdoblje trajanja projekta je 63 mjeseca, a obuhvaćene su aktivnosti provedbe plana i programa Specijalističkog usavršavanja za tri doktora medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici Koprivničko-križevačke županije.

Projekt je opravdan s društvenog i ekonomskog aspekta te će se pozitivni efekti za ciljnu skupinu i krajnje korisnike reflektirati kroz osiguravanje specijalizacija doktorima medicine koji će nakon završene specijalizacije ostati raditi u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Nakon završetka specijalizacije doktori medicine poslani na specijalizaciju vratit će se u Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije gdje će biti raspoređeni na radna mjesta, a što će uvelike utjecati na poboljšanje razine zdravstvenih usluga i same kvalitete života svim stanovnicima KKŽ. Primjenom stečenog znanja i iskustva doktora medicine nakon specijalizacije doprinijet će se dostupnosti zdravstvene zaštite kao i dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva.

Tijelo nadležno za komponente/podkomponente:

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

adresa elektroničke pošte:

pisarnica@miz.hr

 

Posredničko tijelo:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Radnička cesta 177, 2. kat

10 000 Zagreb

adresa elektroničke pošte:

cesdfc@hzz.hr

 

Korisnik projekta:

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

adresa elektroničke pošte:

uprava@dzkkz.hr

Kontakt osoba

Željka Fruk, voditeljica projekta

Telefon:048279604

Email: zeljka.fruk@dzkkz.hr

www.dzkkz.hr

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

“Učim, da budem dr. med. spec”

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021.-2026.

NPOO.C5.1.R3-I1.01.0002

“Učim, da budem dr. med. spec”

Sažetak

  • Projekt omogućava specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u djelatnosti ginekologije i opstetricije te fizikalne medicine i rehabilitacije čime će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene u okruženju.
  • Projekt omogućava jačanje zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije.
  • U okviru ovog projekta planirano je financiranje ukupno tri specijalizacije doktora medicine, i to dvije iz područja ginekologije, te jedna iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije.

Aktivnosti

  • Obuhvaćaju kompletno specijalističko usavršavanje specijalizanata u svakoj grani specijalizacije prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 512.454,98 €

Iznos bespovratnih sredstava:

  • 512.454,98 €

Bespovratna sredstva:

  • osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planiraju se u Državnom proračunu Razdjel 096 – Ministarstvo zdravstva, Glava 09605 – Ministarstvo zdravstva, Program 36 – zaštita zdravlja, potprogram 3602 – investicije u zdravstvenu infrastrukturu, Aktivnost K880009 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost.
  • Intenzitet potpore 100%

Razdoblje provedbe projekta:

  • 2. svibnja 2022. godine – 2. kolovoza 2027. godine.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta:

  • 1.veljače 2020. godine do 31. prosinca 2028. godine.

Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.), cilj 5.1.Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava: Reforma 3. Uvođenje sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu, ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, NPOO.C5.1.R3-I1.01.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”