1. Radiologija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 681 074, 048 682 221

2. Radiologija u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
    telefon: 048 811 573