Radiologija u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 14
Voditelj: Ivan Škalički, dr. med. spec.

Str.prvostupnici med. radiologije:
Stanko Domitrović, str. prv. med. rad.
Leon Klasan, str. prv. med. rad.

Telefon: 048 811 573
e-mail: rtg-dj@dzkkz.hr