Članovi Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su:

  1. Sonja Orban Androtić, dr.med., predsjednica
  2. Biserka Zlatar, vms, član
  3. Jelena Princip, dr.dent.med., član
  4. Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec., član
  5. Violeta Tumbas, dr.dent.med.. član