Specijalistička ordinacija za medicinu rada i sporta u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ivan Šimunović, dr.med.spec.
med.sestra: Ivona Vidak
Telefonski broj doktor : 048/279 642
Telefonski broj – medicinska sestra: 048/279 639.
e-mail: medicina.rada@dzkkz.hr
radno vrijeme:
U poslijepodnevnoj smjeni: ponedjeljak od 13:00h do 21:00 h.
U prijepodnevnoj smjeni: utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07:00h do 15:00 h.