Specijalistička ordinacija za medicinu rada i sporta u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ivan Šimunović, dr.med.spec.
med.sestra: Ivona Vidak
Telefonski broj doktor : 048/279 642
Telefonski broj – medicinska sestra: 048/279 639.
e-mail: medicina.rada@dzkkz.hr
radno vrijeme: 07:00 – 15:00