Ispostava Koprivnica

Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
nositelj tima: Ivan Šimunović, dr.med.
med.sestra: Karla Žauhar
Telefonski broj doktor : 048/279 642 
Telefonski broj sestra: 048/279 639.
e-mail: medicina.rada@dzkkz.hr