Telemedicina, ispostava Križevci, Trg Svetog Florijana 12

broj info telefona: 048 681 378 ( ponedjeljak – petak od 08:00 do 09:00)