Od 1.3.2022. do 5.3.2022. u Abu Dhabi, UAE, održan je četvrti po redu Svjetski kongres udruga za liječenje kroničnih rana (najveća svjetska organizacija u području liječenja kroničnih rana), WUWHS 2022. – World Union of Wound Healing Societyes. Na navedenom skupu prisustvovao je i dr. med. spec. Ivica Jendrašic predstavljajući Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Imao je čast prisustvovati na nekoliko svjetskih premijera uređaja i metoda u zbrinjavanju kroničnih rana, pratiti najnovije svjetske standarde te upoznati i razgovarati sa najvećim svjetskim stručnjacima, a svoja iskustva kasnije implementirati u svakodnevnu praksu i zbrinjavanje naših pacijenata. Također, pružila se prilika za sudjelovanje u međunarodnim studijama i suradnju sa vodećim stručnjacima, ali i proizvođačima u polju liječenja kroničnih rana. Posebna pozornost i nekoliko sekcija je usmjereno na palijativnu skrb pacijenata.

Vrhunac uspješnog kongresa je i poziv da bude predavač i edukator na Svjetskoj konferenciji u primjeni terapijskog negativnog tlaka koji se održava 28. i 29.4.2022. u Budimpešti.

Navedeni poziv je priznanje za dosadašnji rad i trud te svakako poticaj za daljnje usavršavanje.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije je ponosan što u svome timu ima ovako uspješne i svjetski priznate stručnjake, koji liječe i zbrinjavaju naše stanovnike. Smatramo da samo stalnom edukacijom može se postići izvrsnost u poslu, pogotovo u dijelu medicine, a za što nam je doktor izvrstan primjer.