Opća/obiteljska medicina:
1. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Ana Posavec Andrić, dr.med.spec
    medicinska sestra: Martina Ivšak
    telefon: 048 279 628, 048 279 629
2. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Sonja Orban Androtić, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Štimac
    telefon: 048 279 625, 048 279 624
3. Tim opće/obiteljske medicine u Goli, Pavleka Miškine 1
    
    nositelj tima:  Tim bez nositelja
    telefon: 048 833 002 
4. Tim opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2
    nositelj tima: Jagoda Gašpari, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Ana Novogradec
    telefon: 048 832 265 
5. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Koprivnička 2
    nositelj tima: Sanja Damjanić, dr.med.
    medicinska sestra: Nikolina Dulikravić
    telefon: 048 637 177 
6. Tim opće/obiteljske medicine u Rasinji, Trg sv. Florijana 3 
    nositelj tima: Saša Hinić, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Samoborec
    telefon: 048 837 022

Dentalna zdravstvena zaštita
1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Mirta Jakić Bošnjak, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Sanda Posavec
    telefon: 048 279 616
2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Violeta Novoselec, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Zvjezdana Špernjak
    telefon: 048 279 616
3. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Jelena Lukač
    telefon: 048 279 618

Patronažna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena zaštita u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    telefon: 048 279 634, 048 279 635, 048 279 636

Palijativna skrb
Palijativna skrb u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
Koordinator palijativne skrbi: Marina Međimorec bacc.med.techn.
telefon: 048 279 644
mobitel: 091 466 1780