Dojenje se često opisuje kao “najbolji izbor za majku i dijete” , “najzdraviji početak” s ciljem promicanja dobrobiti dojena na sve aspekte zdravlja i djeteta i majke.

Svjetski savez za aktivno promicanje dojena  1992. g. pokrenuo inicijativu “Svjetski tjedan dojenja” od tada se ovaj događaj obilježava svake godine organizacijom brojnih aktivnosti promicanje dojenja diljem svijeta.

Cilj Svjetskog tjedna dojenja je podizanje svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira.

Kako bi osvijestili važnost dojenja i brojne aspekte života kojim mogu imati utjecaj na početak i duljinu trajanja dojenja, svake se godine odabire tema kojom se nastoji komunicirati neki od pozitivnih aspekta dojenja.

Ove godine Svjetski tjedan dojenja uz slogan: ” OMOGUČAVANJE DOJENJA – činimo razliku za zaposlene roditelje.”