U Ministarstvu zdravstva održana je svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Centralno financiranje specijalizacija“ gdje su Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije uručena dva Ugovora ukupne vrijednosti 686.358,31 eura kojima će se financirati projekt „Učim, da budem dr. med. spec.“, a koji se odnosi specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će se doprinijeti dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe i većoj dostupnosti zdravstvene zaštite.

Projekt „Učim, da budem dr. med. spec. obuhvaća specijalizacije iz područja opće medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije te ginekologije i opstetricije kojim će se omogućiti ravnomjernija raspodjela specijalističkih znanja na području Koprivničko-križevačke županije. Značajan nedostatak liječnika prisutan je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako na području cijele RH, tako i na području Koprivničko-križevačke županije, stoga je upravo to problem koji se želi riješiti provedbom ovog projekta.

Predviđeno razdoblje trajanja projekta je 63 mjeseca, a obuhvaćene su aktivnosti provedbe plana i programa Specijalističkog usavršavanja za tri doktora medicine Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici Koprivničko-križevačke županije. Projekt je opravdan s društvenog i ekonomskog aspekta te će se pozitivni efekti za ciljnu skupinu i krajnje korisnike reflektirati kroz osiguravanje specijalizacija doktorima medicine koji će nakon završene specijalizacije ostati raditi u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Nakon završetka specijalizacije doktori medicine će biti raspoređeni na radna mjesta, a što će uvelike utjecati na poboljšanje razine zdravstvenih usluga i same kvalitete života svim stanovnicima Koprivničko-križevačke županije. Primjenom stečenog znanja i iskustva doktora medicine nakon specijalizacije doprinijet će se dostupnosti zdravstvene zaštite kao i dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva.

Također je važno napomenuti da je projekt uspješno prijavljen i odobren uz tehničku i stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije – PORE.

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/ministar-beros-centralno-financiranje-147-specijalizacija-ukupne-vrijednosti-20-3-milijuna-eura-dugorocni-iskorak-za-primarnu-zdravstvenu-zastitu/6080

“Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije”