U sklopu projekta “Zdravo srce, zdrava budućnost” održane su edukacije učenika osnovnih škola u Kalniku, Svetom Ivanu Žabno te Đurđevac.

Predavanje o prevenciji bolesti i promociji zdravlja održala je patronažna zdravstvena zaštita.

Predavanja su bila usmjerena na očuvanje zdravlja promovirajući zdrave prehrambene navike kod djece,

bavljenje sportom te podizanjem svijesti o važnosti zdravog načina života.

Hvala školama na gostoprimstvu te veselimo se budućim suradnjama.