U utorak, 07. studenog 2023. godine, u prostorima Zavoda za socijalnu skrb u Koprivnici održana je edukacija o palijativnoj skrbi udomitelja za odrasle osobe s područja Koprivnice, Križevaca i Đurđevca.
Cilj edukacije bio je upoznavanje udomitelja s tim što je to palijativna skrb, na koji način je organizirana u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije te najčešćim problemima i poteškoćama s kojima se susreću bolesnici na kraju života, ali i oni koji o njima brinu. 
Edukaciju je održala koordinatorica za palijativnu skrb, Marina Međimorec, univ. mag. med. techn..