U srijedu, 5. listopada 2022. godine, u edukacijskoj dvorani Doma zdravlja održana je edukacija udomitelja s područja Križevaca o palijativnoj skrbi. Edukacija je organizirana u suradnji Centra za socijalnu skrb Križevci i Djelatnosti za palijativnu skrb Doma zdravlja.  Budući da se u svom radu često susreću s bolesnicima u potrebi za palijativnom skrbi, cilj edukacije bio je upoznavanje udomitelja s tim što je to palijativna skrb, na koji način je organizirana u Republici Hrvatskoj te najčešćim problemima i poteškoćama s kojima se susreću takvi bolesnici, ali i oni koji o njima brinu.