Gradonačelnik Mario Rajn danas je potpisao Ugovor o dodjeli poticajne naknade s doktoricom medicine specijalistom ginekologije i opstetricije Dunjom Vrtiprah Buhinjak koja se javila na Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu.
Naime, s obzirom na nedostatak stalnog doktora specijalista ginekologije i opstetricije te pedijatra, Grad Križevci ove je godine objavio Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu kroz koji je osigurana naknada u iznosu od 100 tisuća kuna godišnje u cilju osiguravanja dostupnosti i kontinuiteta specijalističke zdravstvene zaštite na području Križevaca.
Doktorica Vrtiprah Buhinjak zaposlena je na neodređeno, puno radno vrijeme u Specijalističkoj ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena u Križevcima, a prilikom potpisivanja ugovora istaknula je: „Podržavam ovakvu poticajnu naknadu za rad liječnika specijalista ginekologa kao i pedijatra. Svakako sam zadovoljna s odlukom i zahvaljujem.“
Posebno zadovoljstvo istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn koji je naglasio kako je na ovaj način riješen višegodišnji problem: „Hvala vam što ste prepoznali značaj ovog javnog poziva i odlučili se na rad u Križevcima, na zadovoljstvo svih naših sugrađanki. Nadam se da ćemo uskoro na ovaj način pronaći stalnog doktora specijalista pedijatra.“
Potpisivanju ugovora prisustvovali su ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

Grad Križevci (2022).[Online] Grad Križevci osigurao specijalističku zdravstvenu zaštitu žena – potpisan ugovor s ginekologinjom. Dostupno na: https://krizevci.hr/grad-krizevci-osigurao-specijalisticku-zdravstvenu-zastitu-zena-potpisan-ugovor-s-ginekologinjom (krizevci.hr) [27.12.2022.]