Kako bi eventualnu cirkulaciju virusa i širenje bolesti u našoj populaciji sveli na minimum molimo Vas da postupate sukladno navedenim uputama:

  • Ako ste boravili u epidemijom zahvaćenom području u zadnjih 14 dana, molimo Vas da se javite telefonom epidemiolozima u Koprivničko-križevačkoj županiji i to: radnim danom od 7 do 15 sati na broj telefona 048 681-401 ili 048 655-121, a poslije 15h, vikendom i blagdanom na broj pripravnog epidemiologa 098 592 215 bez obzira da li imate smetnje slične gripi (povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratak dah, umor) ili nemate.
  • Redovito provodite mjere prevencije: – održavajte osobnu higijenu s naglaskom na pranje ruku, – koristite papirnate maramice te ih higijenski odložite nakon korištenja, – izbjegavanje dodirivanja sluznice očiju, nosa i usta prljavim rukama, – održavajte higijenu prostorija i redovito provjetravajte prostorije u kojima se boravi, – izbjegavajte boravak u zatvorenoj prostoriji u kojima boravi mnogo ljudi, – izbjegavajte mjesta gdje može doći u kontakt s oboljelim osobama, – izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima, pogotovo ljudima koji kašlju, – putovanja u epidemijom zahvaćenom području svedite na najmanju moguću mjeru, – gdje god putujete, pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane.