Osiguranim decentraliziranim sredstvima u proračunu Koprivničko-križevačke županije, Dom zdravlja je za svoje doktore dentalne medicine nabavio 15 setova za endodonciju ukupne vrijednosti 150.000,00 kuna.

Preuzimanje je organizirano u prostorijama Doma zdravlja, a novi setovi za endodontsko liječenje zuba će doktorima dentalne medicine omogućiti brže liječenje i obradu pacijenta, dok će pacijentu omogućiti očuvanje zuba te skratiti dolaske stomatologu.