Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije obilježio je Nacionalni dan palijativne skrbi u tjednu prije i nakon 11. svibnja. Aktivnosti su uključivale predavanje o “Kafiću smrti”, koje je medicinskim sestrama, u sve tri ispostave, održala psihoterapeutkinja Dijana Mateša, podjelu letaka i individualne sastanke sa suradnim službama i djelatnostima te prisustvovanje Simpoziju “Rano uključivanje u sustav palijativne skrbi” u Novom Marofu.

Hvala svim našim suradnicima na dosadašnjoj i budućoj suradnji u prepoznavanju i skrbi za bolesnike s potrebom za palijativnom skrbi.