U subotu, 11. svibnja, obilježava se  1. Nacionalni dan palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Na taj datum, 2012. godine, počeo je s radom Odjel palijativne skrbi u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof te predstavlja početak sustavnog razvoja specijalističke palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Palijativnom skrbi nastoji se očuvati kvaliteta života i dostojanstvo oboljelih od neizlječivih uznapredovalih bolesti te njihovih obitelji. Takva skrb može se postići samo razvojem palijativne skrbi na svim razinama zdravstvenog sustava, ranim prepoznavanjem potrebe za palijativnom skrbi i međusobnom suradnjom svih uključenih u rješavanje  fizičkih simptoma, ali i psiholoških, socijalnih ili duhovnih problema, koji pogađaju bolesnika i cijelu obitelj. Cilj je takve, cjelovite, multidisciplinarne skrbi poštivanje želja samog bolesnika i pružanje podrške obitelji, kako bi se omogućila dostojanstvena skrb do samog kraj, na željenom mjestu, kada god je to moguće.

Djelatnost palijativne skrbi, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu,
  • sudjeluje u zbrinjavanju boli i drugih, kompleksnih simptoma uznapredovale bolesti,
  • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju,
  • ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine i medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući,
  • djeluje multidisciplinarno i interdisciplinarno s drugim službama u osiguravanju kontinuirane i kompletne palijativne skrbi,
  • sudjeluje u preuzimanju bolesnika koji se otpušta iz bolnice na kućnu skrb u suradnji s bolničkom ustanovom, koordinatorom za palijativnu skrb i izabranim liječnikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Omogućimo zajedno dostojanstvenu skrb do samog kraja:

  • Djelatnost palijativne skrbi
  • Telefon: 048/279-644
  • Mobitel: 091/466 1780
  • E-mail: palijativa@dzkkz.hr