Cijenjeni pacijenti,

Kako bi povećali dostupnost liječnika i olakšali naručivanje lijekova bez nepotrebnog odlaska u ambulantu obavještavamo Vas da je svim ordinacijama opće/obiteljske medicine u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 1. studenog 2020. godine omogućeno telefonsko naručivanje kronične terapije.

Kako bi naručili kroničnu terapiju potrebno je nazvati telefonske brojeve koji su dodijeljeni Vašem izabranom liječniku opće obiteljske medicine, slijediti uputu govornog automata.

Nakon zvučnog signala potrebno je razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka. Vaša poruka će se automatski proslijediti vašem liječniku.

Terapiju možete naručiti bilo kada, od 0-24 h.

U nastavku su navedeni svi brojevi telefona ordinacija opće obiteljske medicine koje su u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Jelene Galović, dr.med., Trg dr. Tomislava Bardeka 10,Koprivnica

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 030

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Irene Celiščak-Koštarić, dr.med.spec., Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 031

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 032

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, Pavleka Miškine 1, Gola

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 033

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Dorotea Bardek  dr.med, Virovska 2, Novigrad Podravski

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 034

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Sanja Horvat, dr.med., Koprivnička 2, Glogovac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 035

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nostelja Rasinja. Trg sv. Florijana 3, Rasinja

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 036

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Miljenko Berc, dr.med. Trg sv. Florijana 12, Križevci

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 037

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Helena Jovičić Karre dr.med., Trg sv. Florijana 12, Križevci

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 038

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Silvija Hnojčik, dr.med., Trg sv. Florijana 12, Križevci

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 039

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, Trg Stjepana Radića 13, Kalnik

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 040

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Dubravka Maria Puljević, dr.med., Donja Glogovnica 30, Glogovnica

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 041

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Issam Dbouk,dr.med., Gregurovec 65A, Gregurovec

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 042

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Larysa Yapparava, dr.med., Trg Svetog Jurja 14, Đurđevac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 043

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Juraj Marić, dr.med., Trg Svetog Jurja 14, Đurđevac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 045

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Jurica Vidović, dr.med., Trg Svetog Jurja 14, Đurđevac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 046

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, Trg Svetog Jurja 14, Đurđevac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 047

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, 1. svibnja 9, Kloštar Podravski

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 048

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine Mirko Zdeličan, dr.med., Ivana  Mažuranića 1, Podravske Sesvete

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 049

 1. Ordinacija opće obiteljske medicine tim bez nositelja, Trg slobode 12, Ferdinandovac

Broj telefona za naručivanje lijekova: 048 444 050