Poštovani,

ovim putem obavještavamo pacijente koji nemaju izabranog liječnika opće/obiteljske medicine te pacijente koji su trenutno upisani u ordinaciju opće/obiteljske medicine dr. med. spec. Albine Jakovljević, poradi odlaska spomenute liječnice, da se od 05. prosinca 2022. godine mogu upisati novu ordinaciju Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na adresi, Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica, broj telefona 048/279-612.
Izjave pacijenata o odabiru liječnika opće/obiteljske medicine će se popunjavati u prostorijama uprave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije tako da molimo pacijente da svoj odabir liječnika opće/obiteljske medicine izvrše na navedenoj lokaciji svaki radni dan, u vremenskom razdoblju od 07,00 – 15,00 sati.