Poštovani,

od 01.09.2022. sa radom je započela ordinacija liječnika opće/obiteljske medicine u sklopu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Đurđevac, Trg sv. Florijana 14

Ordinacija opće/obiteljske medicine ima novo radno vrijeme:

PARNE DATUME-prijepodnevna smjena od 07.00h do 13,30h ( vrijeme za kućne posjete od 13,30h do 14,30h)

NEPARNE DATUME-poslijepodnevna smjena od 13,00h do19,30h ( vrijeme za kućne posjete od 19,30h do 20,30h)

Dvije radne subote u mjesecu od 07.00h do 12,00h

U ordinaciji radi novo zaposleni liječnik Horvat Lovro i medicinska sestra Ana Sobota

Broje telefona za dogovor pregleda i termina je: 048 811 809

Mail adresa: lovro.horvat@dzkkz.hr