Ovim putem obavještavamo pacijente da je došlo do promjene rasporeda rada u ordinaciji Berislav Čabrić, dr.med.ped., zdravstvena zaštita predškolske djece  u Đurđevcu.

Zbog bolesti, ordinacija će 31.03.2022 i 01.04.2022 raditi u poslijepodnevnoj smjeni.