Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije obavještava upisane pacijente u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Đurđevcu da će poradi zdravstvenih problema dr. med. spec. Berislava Čabrića zdravstvena zaštita biti osigurana u razdoblju od 21. – 25. veljače 2022. godine na sljedeći način:

 

21.veljača 2022. godine – ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Koprivnici – prijepodnevna smjena,

22.veljača 2022. godine – ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Koprivnici – poslijepodnevna smjena,

23.veljača 2022. godine – ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Đurđevcu – poslijepodnevna smjena,

24.veljača 2022. godine – ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Koprivnici – poslijepodnevna smjena i

25.veljača 2022. godine – ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Đurđevcu – prijepodnevna smjena.

 

Za sve upite svakako kontaktirajte ordinacije prema navedenome radnome vremenu.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.