U prostorijama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dana 14. studenoga 2022. godine održan je sastanak mobilnog palijativnog tima.

Na sastanku glavna tema je bila koordinacija svih sudionika, stanje na terenu, edukacija članova mobilnog palijativnog tima, suradnja na primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj razini.

Kao zaključak sastanak izneseno je zadovoljstvo timova sa trenutnim radom mobilnog palijativnog tima u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite prema pacijentima.