U želji da naši najmlađi imaju blistave osmjehe, edukaciju o oralnoj higijeni i prevenciji karijesa održala je doktorica dentalne medicine, Ana Zrna. Edukacije su održane dana 27. i 28. listopada za 110 polaznika u podružnici vrtića u Goli i Ždali. Svi polaznici nagrađeni su za marljivost i redovitost u četkanju zubi.

U podružnicama dječjeg vrtića Zvončica: Skupina Zvončice i Vesele rode (najmlađe jasličke skupine do 2 godine starosti), zatim Skupina Mali zeko i Skupina Sovice(starije jasličke skupine).

Za podružnicu Zvončić, najbrojniju i stariju skupinu organizirao se je posjet ambulanti dentalne medicine. Kao nagradu naši najmlađi poklonili su nam crtež sa okvirom.

Također, posjetili smo i podružnicu Dječji vrtić “Bambi” u Ždali sa 11 polaznika sa kojima je  dogovoren posjet ambulanti sljedeće godine, a kao poklon za provedenu edukaciju izradili su sliku zuba u okviru.